Noteikumi

Peintbola spēles noteikumi:

Drošības tehnika:
1. Maskas spēles laukumā nost ņemt stingri aizliegts.
2. Maskas drīkst noņemt tikai “Drošības Zonā” ārpus spēles laukuma aiz sieta.
3. Nākot nost no laukuma mārkera(ieroča) stobrā jābūt aizbāznim vai uzmavai.
4. Nešaut tuvāk kā no 3metru attāluma.
5. Stingri aizliegts šaut spēles tiesnesim.

Ierocis:
1. Peintbola bumbiņas (lodes) no zemes celt un bērt atpakaļ markerī stingri aizliegts.
2. Spēles laikā ieroci nedrīkst likt zemē, kā arī izvairīties no smilšu iekļūšanas markera stobrā.

Spēle.
1. Spēle sākas un beidzas pēc tiesneša svilpes.
2. Nošauts Jūs esat gadījumā, kad Jūs vai ieroci ir skāris tiešs trāpījums un lodīte ir izšķīdusi.
3. Kad konstatējat pats vai pēc tiesneša norādes trāpījumu sev, paceļam roku kurā turam ieroci gaisā,
nokliedzamies “Outs” un ejam malā ar paceltu roku no spēles laukuma uz izeju (“Drošības Zonu”),
citi spēles dalībnieki pa “nošautajiem” nešauj.

Personīgā higēna.
1. Trāpījumu noslaukam ar salvetēm “Drošības Zonā”.
2. Maskas pašiem netīrīt, bet nodot lai to izdara apkalpošanas personāls vai tiesnesis.